Her kullanım antibiyotik direncinin gelişmesine katkı sağlayabiliyor – SAĞLIK

Her kullanım antibiyotik direncinin gelişmesine katkıda bulunabilirBaşkasına yazılan antibiyotikler kullanılmamalıUzmanlar, antibiyotiklerin bugüne kadar milyonlarca hayat kurtardığını ve tıpta bir devrim teşkil ettiğini söylüyor ancak herhangi bir antibiyotik kullanımının, antibiyotik direncinin gelişmesine de katkıda bulunabileceğini savunuyor. Bulaşıcı hastalıklar ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Dr., antibiyotiklerin soğuk algınlığı ve grip gibi viral hastalıkları tedavi etmediğini vurguluyor. Dilek Leyla Mamçu, “Antibiyotiklerin önerilen miktarda, önerilen zamanlarda ve önerilen süre boyunca kullanılması gerekiyor. “Kendinizi iyi hissetseniz bile tedavi tamamlanmadan antibiyotikler kesilmemelidir.” uyardı. Mamçu, başkasına yazılan antibiyotiğin asla kullanılmaması gerektiğini vurguladı.Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Dilek Leyla Mamçu, her yıl 18-24 Kasım tarihleri ​​arasında “Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası”nın kutlandığını hatırlatarak, antibiyotik direncine ilişkin değerlendirmede bulundu. “Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü”nü kutluyoruz.Amaç halkı antibiyotik direnci konusunda bilgilendirmekBulaşıcı hastalıklar ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Dr. Dr., bu haftanın amacının toplum ve doktorlar arasında antibiyotik direnci sorunu konusunda farkındalık yaratmak ve antibiyotiklerin etkinliğini sürdürmede herkesin rolü ve yapabileceği katkı hakkında bilgi vermek olduğunu açıklıyor. . Dilek Leyla Mamçu, şunları kaydetti: “Belirli bir dozdaki ilaçların aynı dozun tekrar tekrar kullanılması sonucu etkisinin azalması ya da aynı etkiyi oluşturmak için daha yüksek dozların kullanılmasına ihtiyaç duyulması, ilacın etkisine karşı direnç gelişmesi olarak tanımlanmaktadır. “Aynı şey, etki mekanizması vücutta hastalığa neden olan patojenleri öldürmek veya baskılamak olan ilaçlar (antibiyotikler, antineoplastikler) için de geçerli olduğunda, ilaca dirençli patojenlerden bahsediyoruz.”Herhangi bir antibiyotik kullanımı direncin gelişmesine katkıda bulunabilir. Dilek Leyla Mamçu, antibiyotiklerin bugüne kadar milyonlarca hayat kurtardığını ve tıpta devrim niteliğinde olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Antibiyotikler hayat kurtarabilir ancak her türlü antibiyotik kullanımı da antibiyotik direncinin gelişmesine katkıda bulunabilir. Antibiyotiğe dirençli enfeksiyonların tedavisi zor, hatta bazen imkansız olabilir. Antibiyotiğe dirençli mikroorganizmalar toplumda, sağlık kuruluşlarında ve çevrede çeşitli ortamlarda (toprak ve su dahil) hızla yayılabilmektedir. Dolayısıyla antibiyotik direnci insan, hayvan ve çevre sağlığını etkileyen tek sağlık sorunudur” dedi. dedi.Antibiyotik direnci sorunu çok kısa sürede küresel boyutlara ulaşabilir.Antibiyotik direncinin sadece bugünü değil geleceği de tüm dünyayı etkileyen çok önemli bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayan Dr. Dilek Leyla Mamçu, şunları söyledi: “Günümüz teknolojik ve teknolojik gelişmelerin de etkisiyle uluslararası seyahat sıklığının artması sonucunda Ekonomik koşullar, dünyanın herhangi bir bölgesinde ortaya çıkan antibiyotik direnci sorunu, çok geniş bir şekilde tüm dünyayı kapsayacak bir boyuta ulaşıyor. kısa süre. Bu nedenle, dünya çapında antibiyotik direncinin kontrol altına alınmasında ulusal düzenleme ve çalışmalar kilit rol oynamaktadır, ancak başarıya ulaşmak için tüm ulusal programların aynı başarıyı yakalaması gerekmektedir. Çünkü dünyanın herhangi bir yerindeki sorun, tüm dünyanın sorunudur.” dedi.Tedavi alanına giren yeni antibiyotik sayısı az!Son dönemde tedavi alanına giren yeni antibiyotiklerin sayısının oldukça az olduğunu, tedavide direnç sorununun yarattığı sorunların çözümü konusunda beklentileri tam olarak karşılayamadıklarını kaydeden Dr. Dilek Leyla Mamçu, şunları söyledi: “Geçmişte olduğu gibi yeni bir antibiyotiğin kullanılması ve yeni bir antibiyotiğin tedavi alanına girmesi ve yeni bir antibiyotiğin tedavi alanına girmesi sonrasında gelişen direnç dönemi, gelişmenin ardından ona direnç gelişmesidir. bir kez daha bitti. Elimizde kalan antibiyotikleri çok daha dikkatli kullanmamız, yani iyi yönetmemiz gereken bir dönemdeyiz” dedi. dedi.Pandemi antimikrobiyal direnç oranlarını önemli ölçüde artırdıDilek Leyla Mamçu, Kovid-19 salgınına değinerek, “Covid-19 salgınının başlangıcında geniş spektrumlu antibiyotiklerin aşırı ve yanlış kullanımı nedeniyle dünya çapında antimikrobiyal direnç oranlarının önemli ölçüde arttığına inanılıyor” dedi. dedi. Doğru teşhis, doğru antibiyotik, doğru kullanım…İdeal antibiyotik kullanımı için; Doğru tanı konulduktan sonra doğru antibiyotiğin en uygun şekilde, etkili dozda, optimal aralıklarla ve uygun sürede uygulanması gerektiğini anlatan Prof. Dilek Leyla Mamçu, şunları söyledi: “Antibiyotiklerin doğru kullanımı için mikrobiyolojik olarak kanıtlanmış bir bakteriyel enfeksiyonun varlığının sorgulanması gerekir. “Antibiyotikler tanı için gerekli değerlendirme yapılmadan ve enfeksiyon oluşmadan kullanılıyorsa, seçilen antibiyotik yanlışsa, antibiyotiğin dozu yetersiz veya fazlaysa, uygulama aralıkları uygun değilse antibiyotikler doğru kullanılmamış demektir.” Bunu şu şekilde ifade etti:Neden antibiyotik yönetimine ihtiyacımız var?Dilek Leyla Mamçu, antibiyotiklerin son 50-60 yılda insan yaşamına en önemli katkıyı yaptığını ve birçok ölümcül enfeksiyon hastalığını başarıyla tedavi ettiğini kaydederek, şöyle devam etti: “Sağladıkları direnç nedeniyle etkinliğini önemli ölçüde kaybetmişlerdir. Uygunsuz ve gereksiz kullanımları sonucu gelişmektedir. Kullanılan antibiyotiklere karşı mikroorganizmalar er ya da geç dirençli hale gelmektedir. Gelişen direnç günümüzde tüm insanlığı tehdit edecek düzeydedir. Çoklu ilaca dirençli suşların neden olduğu hastane enfeksiyonları hastanede kalış süresini ve ölüm oranını artırmaktadır. “Günümüzde direnç sadece hastane kökenlilerde değil, toplum kökenli olanlarda da ciddi oranda artıyor ve bu durum sorunu daha da büyüterek ciddi boyutlara taşıyor.”Ülkemizde antibiyotikler ancak reçeteyle satılabilmektedir.Dilek Leyla Mamçu, antimikrobiyal direncin önlenmesi veya azaltılması için antibiyotik kullanımının tüm sektörleri (ilaç-veteriner-tarım) için ortak geliştirilen enfeksiyon kontrol önlemleri ve ulusal antibiyotik politikalarının uygulanması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Ülkemizde, Antibiyotiklerin sadece reçeteyle satılabilmesi bu konuda çok önemli bir avantaj sağladı.” dedi: ‘Doktor gerekli görmedikçe hastalara antibiyotik yazılamaz Doktor uyarıyor: ‘Doktorunuza bu konuyu sıkıştırmaktan kaçının.’ Dilek Leyla Mamçu şöyle devam etti: “Antibiyotikler soğuk algınlığı, grip, grip gibi viral hastalıkları tedavi etmez ve başkalarına bulaşmasını engellemez. Antibiyotikleri mutlaka önerilen miktarda, önerilen zamanlarda ve önerilen süre boyunca kullanın. Kendinizi hissetseniz bile. yani tedavi bitmeden antibiyotiği kesmeyin. Tedavi bittikten sonra kalan antibiyotiği saklamayın. Asla başkasının yazdığı antibiyotikleri kullanmayın. “Fayda getirmez, zarar da görebilirsin.” Ayrıca sağlık kurumlarının el hijyeni, standart önlemler, izolasyon, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, hastane temizliği, invazif müdahalelerde steril tekniklerin kullanılması gibi enfeksiyon kontrol stratejilerinden taviz vermemesi gerektiğini vurguladı. Dilek Leyla Mamçu, şunları söyledi: “Ayrıca hayvancılıkta ve tarımda kullanılan antibiyotikler ve bu alanda dirençli bakterilerle birlikte sorunun tek sağlık başlığı altında bütünsel olarak ele alınması geleceğimiz açısından büyük önem taşıyor. Sonuç olarak antibiyotik yönetimi tek çözüm olarak kabul edilmemeli ve bu stratejilerin yanı sıra enfeksiyon kontrol tedbirleri de tavizsiz bir şekilde uygulanmalıdır. “Hastanelerde antibiyotik yönetimi, toplumda antibiyotik kullanımı ve toplumdaki direnç sorunuyla birlikte ele alınmalıdır.” Sözlerini şöyle tamamladı:
Kaynak: (guzelhaber.net) Güzel Haber Masası

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir